חלבית לסייחים

חלבית המיועדת להגמעת סייחים במקרה של היעדר אם או השלמה לחלב האם.

Slidetop